Бесплатни уџбеници 22/23

ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ МОГУ ОСТВАРИТИ СЛЕДЕЋЕ КАТЕГОРИЈЕ УЧЕНИКА, А ПОТРЕБНО ЈЕ ПРИЛОЖИТИ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

  1. УЧЕНИЦИ ИЗ СОЦИЈАЛНО/МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА (ПРИМАОЦИ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ) – ПОТРЕБН0 ЈЕ ПРЕДАТИ КОПИЈУ ВАЖЕЋЕГ РЕШЕЊА НАДЛЕЖНОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, (ПРИМАОЦИ ЈЕДНОКРАТНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ И ДЕЧЈЕГ ДОДАТКА НЕМАЈУ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ)
  2. УЧЕНИЦИ СА CMETЊAMA У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ (КОЈИ ОСНОВНОШКОЛСКО 0БРАЗОВАЊE И ВАСПИТАЊЕ СТИЧУ ПО ИОП-у 1 ИЛИ ИОП-у 2) – ДОКУМЕНТАЦИЈУ ИМА ШКОЛА, АЛИ РОДИТЕЉИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВЕ ПП СЛУЖБИ И ПРОВЕРЕ ДА ЛИ СУ ПРИЛОЖИЛИ СВЕ ШТО ЈЕ ПОТРЕБН0.
  3. УЧЕНИЦИ СА CMETЊAMA У РА3ВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ (КОЈИ ОСНОВНОШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ НЕ ОСТВАРУЈУ ПО ИОП-у 1 ИЛИ ИОП-у 2, АЛИ ИМАЈУ ПОТРЕБУ ЗА ПРИЛАГОЂАВАЊЕМ (УВЕЋАН ФОНТ, БРАЈЕВО ПИСМО…)
  4. УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ У ПОРОДИЦИ ТРЕЋЕ ИЛИ СВАКО НАРЕДНО РОЋЕНО ДЕТЕ КОЈЕ ЈЕ У СИСТЕМУ ШКОЛОВАЊА – ЗА СТАРИЈУ ДЕЦУ ТРЕБА ДОНЕТИ ПОТВРДУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ О СВОЈСТВУ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ/СТУДЕНТА. УКОЛИКО СУ СТАРИЈА ДЕЦА УЧЕНИЦИ ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА” РОДИТЕЉИ ТРЕБА ДА ПРИЈАВЕ OДEЉЕЊCKOM СТАРЕШИНИ ИМЕНА И OДЕЉЕЊА СТАРИЈЕ ДЕЦЕ.

УКОЛИКО УЧЕНИК ОСТВАРУЈЕ ПРАВО НА УЏБЕНИКЕ НА ОСНОВУ ВИШЕ КРИТЕРИЈУМА, ТРЕБА ДА СЕ ПРИЈАВИ САМО НА ОСНОВУ ЈЕДНОГ ОД НАВЕДЕНА ЧЕТИРИ.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ РОДИТЕЉИ ПРИЈАВЉУЈУ СЕ И ДОСТАВЉАЈУ ПОТПУНУ ТРАЖЕНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  ОДЕЉЕЊСКОМ СТАРЕШИНИ.

 РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА И УЧЕНИКА 2. РАЗРЕДА (САДАШЊИ 1. РАЗРЕД) ПРЕМА ОДЛУЦИ ГРАДА БЕОГРАДА, ПРЕКО ФОНДАЦИЈЕ ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ, У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ ДОБИЈАЈУ БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ (ЗА ПРЕДМЕТЕ: МАТЕМАТИКА, СРПСКИ ЈЕЗИК, СВЕТ ОКО НАС, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК) И У СКЛАДУ СА ТИМ НЕ КОНКУРИШУ ЗА ОВАЈ ПРОЈЕКАТ БЕСПЛАТНИХ УЏБЕНИКА.

РОК ЗА ПРИЈАВУ И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈЕ 23. МАРТ 2022. ГОДИНЕ ДО 14 ЧАСОВА

СВЕ ПРИЈАВЕ НАКОН ОВОГ ТЕРМИНА НЕЋЕ БИТИ УВАЖЕНЕ.