Контакти наставника и учитеља

Комплетну листу контаката можете преузети ОВДЕ

Преко следећих емаил адреса можете се обратити учитељима:

Вања Ристовски 1-1 vanjaristovski@gmail.com
Ксенија Станојевић 1-2 ksenija7355@gmail.com
Мирјана Матковић 2-1 mmatkovic586@gmail.com
Нина Ћурин 2-2 nina91curin@gmail.com
Милена Живојиновић 2-3 zivojinovicmilena@gmail.com
Тамара Станковић 3-1 tamara.stankovic90@yahoo.com
Јасмина Бирман 3-2 jasminabirman66@gmail.com
Мирјана Беднарик 4-1 bednarik.marijana@gmail.com
Тања Кнежевић 4-2 tanjaknezevic2304@gmail.com

Преко следећих емаил адреса можете се обратити наставницима:

Наставник Предмет Разреди Емаил адреса
Мирјана Мајсторовић Српски језик 5,7 snemanja.srpski57@gmail.com
Милојка Опалић Српски језик, Грађанско 6,8 opalic17@gmail.com
Ана Крунић Енглески језик 4,5,6,7-1,8 anakrunic02@gmail.com
Бобан Милинковић Енглески језик 1,2,3,7-2 snemanja.engleski@gmail.com
Надежда Џогаз Француски језик, Грађанско 5,6,7,8 snemanja.francuski@gmail.com
Милијана Радуловић Руски језик 5,6,7,8 snemanja.ruski@gmail.com
Катица Томић Математика, Информатика 7,8 snemanja.matematika78@gmail.com
Даница Марковић Математика, Информатика 5,6 snemanja.matematika56@gmail.com
Мирјана Вуколић Историја, Грађанско 5,6,7,8 mv.istorija@gmail.com
Светлана Станковић Географија 5,6,7,8 stankovicr11@gmail.com
Душанка Павловић Биологија 5,6,7,8 snemanja.biologija@gmail.com
Тања Тинтор Физика, Хемија 6,7,8 tintor.nauka@gmail.com
Мирјана Бошковић Техника и технологија 5,6,7,8 snemanja.tehnicko@gmail.com
Бранка СтојановићТрифуновски Ликовна култура 5,6,7,8 snemanja.likovno@gmail.com
Тамара Пајдић Музичка култура 5,6,7,8 tpajdic@gmail.com
Јелена Кликовац Физичко васпитање, Физичке активности 5,6,7,8 jelenaklikovac7@gmail.com
Вељко Вуковић Изабрани спорт, Физичке активности 6,8 veljkovuk@yahoo.com
Дара Ступар Верска настава 5,6,7,8 verskasnemanja@gmail.com