Боравак

ПРОГРАМ РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

I РАД СА УЧЕНИЦИМА
1. ОРГАНИЗАЦИЈА УЧЕЊА
2. СПРОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗОВАНОГ СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА
3. РАЗВИЈАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ
4. РАЗВИЈАЊЕ КУЛТУРНИХ И ЕСТЕТСКИХ НАВИКА

I I РАД СА РОДИТЕЉИМА
I I I САРАДЊА СА УЧИТЕЉИМА

РАД У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ЈЕ У КООРДИНАЦИЈИ СА УЧИТЕЉИМА.
УЧЕЊЕ ЈЕ РЕДОВНО И СВАКОДНЕВНО.
У ШКОЛИ ЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ( ОБУХВАЋЕНЕ ПРОДУЖЕНИМ БОРАВКОМ ) ОРГАНИЗОВАН РУЧАК.