Календар активности

ОШ «СТЕФАН НЕМАЊА» КАЛЕНДАР ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

датумА     К     Т     И     В     Н     О     С    Т     И
01.09.2022.Почетак школске године
02.09.2022.Родитељски састанци
06.10.2022.Дан отворених врата
03.11. 2022.Крај првог класификационог периода родитељски састанци  
11.11.2022Државни празник Дан победе у I светском
 01.12.2022.Дан отворених врата
30.12.2022. Крај првог полугодишта; подела ђачких књижица
23.01.2023.Почетак другог полугодишта
27.01.2023. Прослава школске славе – Свети Сава
15.-16.02.2023.Државни празник Дан државности – Сретење
26.02.2023.Прослава дана школе – Свети Симеон Мироточиви
02.03.2023.  Дан  отворена врата
04.04.2023. Крај трећег класификационог периода ,родитељски састанци
07.04.2023. Лазарева субота –Врбица-обележавање
10.04.-18.04.2023.  Пролећни распуст-Ускрс
04.05.2023.Дан отворених врата
06.06.2023.Завршетак наставне године  за ученике VIII разреда
20.06.2023.Завршетак наставне године за ученике од I-VII. разреда
21.06.2023.-31.08.2023.Летњи распуст
21.22. и  23.06.2023.Полагање завршног  испита за ученике VIII разреда
28.06.2023.Свечана подела ђачких књижица на крају наставне године за ученике од I-VII разреда
21.08.2022.-25.08.2023.Припремна настава за полагање поправних испита за ученике  од V-VII. разреда