Контакт

Назив: ОШ “СТЕФАН НЕМАЊА”

Адреса: Љубе Јовановића 2а

11040 Београд – Сењак

Директор: Милена Гајић

Тeлефон/факс: 3690-480 3690-484

E-mail: snemanja@verat.net; nemanjasenjak@gmail.com, osstefannemanjadirmilenagajic@gmail.com

www.ossnemanja.edu.rs