Школски одбор

Школски одбор

ШКОЛСКИ ОДБОР од  2017.г. – председник  : Дејан Герић

ЗАДУЖЕЊЕ / ИЗБОР ПРЕЗИМЕ И ИМЕ / ЗАНИМАЊЕ ЛИСТА

РОДИТЕЉИ:
ЧЛАН од 2016. Балугџић Ана, професор музичке културе

ЧЛАН од 2016.Бурмазовић Слађан, наставник физичког  

ЧЛАН од 2013. Веселинов Милош, машински инжењер


ШКОЛА
ЧЛАН од 2012. Бирман Јасмина, учитељ

ЧЛАН од 2016. Кнежевић Тања, учитељ

ЧЛАН од 2008. зам. председника од 2016. Стојановић-Трифуновски Бранка, наставник

ОПШТИНА

ЧЛАН од 2017. ПРЕДСЕДНИК од 2017. Дејан Герић,
ЧЛАН од 2017. Јелена Матовић, дипломирани правник
ЧЛАН од 2017. Ивана Лекић, медицинска сестра

 
СЕДНИЦАМА ПРИСУСТВУЈУ ИСПРЕД ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  Адриан Сарајлић и Дуња Вагић