Школски одбор

ШКОЛСКИ ОДБОР од 5.5.2016.г. – председник Марија Марковић

ЗАДУЖЕЊЕ / ИЗБОР ПРЕЗИМЕ И ИМЕ / ЗАНИМАЊЕ ЛИСТА
ЧЛАН од 2016. Балугџић Ана, студент
РОДИТЕЉ
ЧЛАН од 2012. Бирман Јасмина, учитељ
ШКОЛА
ЧЛАН од 2016.
Бурмазовић Слађан, наставник физичког РОДИТЕЉ
ЧЛАН од 2013. Веселинов Милош, машински инжењер
РОДИТЕЉ
ЧЛАН од 2017. Јелена Матовић, дипломирани правник
ОПШТИНА
ЧЛАН од 2016. Кнежевић Тања, учитељ
ШКОЛА
ПРЕДСЕДНИК од 2016.
Марковић Марија, дипломирани демограф ОПШТИНА
ЧЛАН од 2017. Ивана Лекић, медицинска сестра ОПШТИНА
ЧЛАН од 2008. зам. председника од 2016. Стојановић-Трифуновски Бранка, наставник
ШКОЛА
СЕДНИЦАМА ПРИСУСТВУЈУ ИСПРЕД ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Исидора Савовић и Нина Родић