Школски одбор

ШКОЛСКИ ОДБОР од  2020.г. – председник  :  Ненад Николић

 
РОДИТЕЉИ:
ЧЛАН од 2020.  Марија Стаменковић

ЧЛАН од 2020.  Тања Линделл 

ЧЛАН од 2020 .  Снежана Павловић


ШКОЛА:
ЧЛАН од 2020. Јасмина Бирман,  

ЧЛАН од 2020. Тања Кнежевић, заменик председника   

ЧЛАН од 2020. Тамара Пајдић

ОПШТИНА:

ЧЛАН од 2020. ПРЕДСЕДНИК од 2020. Ненад Николић  

ЧЛАН од 2020. Марија Петронијевић  

ЧЛАН од 2020. Тијана Секулић