Набавке

Набавке 22/23

План набавки за 22/23

Одлука

Набавка услуга достављања припремљених оброка у школе 20/21

Jавна набавка за електричну енергију 19/20

Jавна набавка за електричну енергију 17/18

Набавка услуга достављања припремљених оброка у школе 18/19

Јавна набавка за санацију димњака

Јавна набавка за електричну енергију 18/19

Набавка услуга достављања припремљених оброка у школе 19/20

Јавна набавка услуге организовањa излета, екскурзија и наставе у природи 19/20