Информације 22/23

31.8.22. ПРАВИЛНИК О УПОТРЕБИ ТЕЛЕФОНА И ПАМЕТНИХ САТОВА

На основу Одлуке Наставничког већа од 31. 8. 2022, због злоупотребе у току трајања наставе, усваја се следећи

ПРАВИЛНИК О УПОТРЕБИ ТЕЛЕФОНА И ПАМЕТНИХ САТОВА

Током наставе, телефони и паметни сатови свих ученика налазе се у школским торбама, уз обавезно искључивање тона, како би сва пажња била усмерена на наставни процес.

Уколико ученик употребљава телефон, уређај ће му бити привремено одузет до доласка родитеља.

Фотографисање или снимање себе, других ученика, наставника или других запослених најстроже је забрањено.

Уколико се утврди да ученик не поштује ову забрану, а поготово ако се фотографије или снимци ученика или запослених у школи прослеђују, постављају на друштвене мреже или се њима на други начин манипулише, следи покретање васпитно-дисциплинског поступка због тежег прекршаја, што је у складу са Законом о основама система образовања и васпитања:

Члан 83. став 3. тачка 7.

„Теже повреде обавеза ученика су: …

7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања.”

У Београду, 31.8.2022.

25.8.22. Свечана приредба

Свечана приредба, поводом пријема ђака првака, биће одржана 01.09.2022. године, у 17 часова.