Запослени

ПРОДУЖЕНИ БOРАВАК у организацији Министарства просвете

Биљана Терзић, наставник разредне наставе I – 1 и група I – 3

Ивана Велинов, наставник разредне наставе I – 2 и група I – 3

Симоновић Весна, наставник разредне наставе II – 2

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК у организацији града Београда

Магдалена Стевановић, наст. разредне наставе II – 1  
Ивана Недељковић, наставник разредне наставе III – 1

Јана Матовић, наставник разредне наставе III – 2

Дуња Воденичар, наставник разредне наставе IV – 1 и група IV- 3

Милица Атанацковић наст. разредне наставе IV – 2  и група IV- 3

I – I V РАЗРЕД

Станковић Тамара наставник разредне наставе I – 1
Јасмина Бирман, наставник разредне наставе I – 2

Лазовић Зорана, наст. разредне наставе I – 3  

Маријана Беднарик,  наставник разредне наставе II – 1
Кнежевић Тања  наставник разредне наставе II – 2
Вања Ристовски,  наставник разредне наставе III – 1
Ксенија Станојевић,  наставник разредне наставе III – 2
Мирјана Матковић,  наставник разредне наставе IV – 1
Ћурин Нина професор разредне наставе IV –2

Милица Миленковић, наставник разредне наставе IV — 3
 

V – V I I I РАЗРЕД

Бошковић Мирјана професор тит
Пајдић Тамара професор музичког
Павловић Душанка професор биологије
Даница Марковић  професор математике
Вуковић Вељко професор физичке културе
Кликовац Јелена професор физичке културе
Томић Катица професор математике
Опалић Милојка професор српског језика
Вицулин Јована професор српског језика

Данијела Манојловић професор српског језика
Радуловић Милијана професор руског језика
Вуколић Мирјана дипломирани историчар
Тинтор Тања професор физике и хемије
Станковић Светлана дипломирани географ
Ступар Дара професор веронауке
Крунић Ана професор енглеског језика
Милинковић Бобан професор енглеског језика
Џогаз Надежда професор француског језика
Стојановић Трифуновски Бранка професор ликовне културе

Војислав Марјановић. професор информатике и тит

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

Веселиновић Вера Рачуновођа
Јовановић Татјана Благајник
Зоран Лазаревић Домар
 

Спремачице


Стержињ Јелена
Пауновић Верица,
Алексић Зорица,
Јовановић Јадранка
Илинчић Весна,
Јосивљевић Светлана,
Драгић Верица

Ксенија Ратковић

Кухиња

Турунџић Николић Јања