Запослени

ПРОДУЖЕНИ БOРАВАК у организацији Министарства просвете

Симоновић Весна, наставник разредне наставе I – 1

Биљана Југурџија, наставник разредне наставе I – 2

Биљана Терзић, наставник разредне наставе II – 3 и група II – 1

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК у организацији града Београда

Ивана Недељковић, наставник разредне наставе II – 2 и група II – 1

Тања Радовић, наставник разредне наставе III – 1

Дуња Воденичар, наставник разредне наставе III – 2

 Тамара Ковачевић, наставник разредне наставе IV – 1

Јана Матовић, наставник разредне наставе IV – 2

I – I V РАЗРЕД

Милица Миленковић, наставник разредне наставе I — 1
Ћурин Нина професор разредне наставе I –2

Станковић Тамара наставник разредне наставе II – 1
Јасмина Бирман, наставник разредне наставе II– 2

Лазовић Зорана, наст. разредне наставе II – 3  

Маријана Беднарик,  наставник разредне наставе III – 1
Кнежевић Тања  наставник разредне наставе III – 2
Вања Ристовски,  наставник разредне наставе IV – 1
Ксенија Станојевић,  наставник разредне наставе IV – 2
 
 

V – V I I I РАЗРЕД

Бошковић Мирјана професор тит
Пајдић Тамара професор музичког
Павловић Душанка професор биологије
Аида Ал Рагифи  професор математике
Вуковић Вељко професор физичке културе
Кликовац Јелена професор физичке културе
Томић Катица професор математике
Опалић Милојка професор српског језика
Вицулин Јована професор српског језика

Данијела Манојловић професор српског језика
Радуловић Милијана професор руског језика
Вуколић Мирјана дипломирани историчар
Тинтор Тања професор физике и хемије
Станковић Светлана дипломирани географ
Ступар Дара професор веронауке
Крунић Ана професор енглеског језика
Милинковић Бобан професор енглеског језика
Џогаз Надежда професор француског језика
Стојановић Трифуновски Бранка професор ликовне културе

Војислав Марјановић. професор информатике и тит

Анђела Мићуновић професор тит

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

Веселиновић Вера Рачуновођа
Јовановић Татјана Благајник
Ђорђе Љубић Домар
 

Спремачице


Стержињ Јелена

Пауновић Верица,

Алексић Зорица,

Јовановић Јадранка

Илинчић Весна,

Јосивљевић Светлана,

Ксенија Ратковић

Драгић Верица

Кухиња

Турунџић Николић Јања