Запослени

ПРОДУЖЕНИ БOРАВАК у организацији Министарства просвете

Благојевић Радомирка учитељ у прод. Боравку I-1 р/од
Лекић Бојана наст. разредне наставе I-2 р/од
Живојиновић Милена учитељ I I разред

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК у организацији града Београда

Цветковски Наташа,
Лазовић Зорана
наст. разредне наставе I I I разред
Михајловић Јелена,
Панајотовић Јелена
наст. разредне наставе I V разред

I – I V РАЗРЕД

Симоновић Весна наставник разредне наставе I – 1
Бирман Јасмина наставник разредне наставе I – 2
Станковић Тамара наставник разредне наставе I I – 1
Кнежевић Тања наставник разредне наставе I I – 2
Терзић Биљана наставник разредне наставе I I I – 1
Станојевић Ксенија професор разредне наставе I I I –2
Вељковић Јелена наставник разредне наставе I V – 1
Ћурин Нина наставник разредне наставе I V – 2

V – V I I I РАЗРЕД

Бошковић Мирјана наставник тио
Пајдић Тамара професор музичког
Павловић Душанка професор биологије
Даница Марковић  професор математике
Вуковић Вељко професор физичке културе
Кликовац Јелена професор физичке културе
Томић Катица професор математике
Опалић Милојка професор српског језика
Мајсторовић Мирјана професор српског јеѕика
Радуловић Милијана професор руског језика
Вуколић Мирјана дипломирани историчар
Тинтор Тања професор физике и хемије
Станковић Светлана дипломирани географ
Ступар Дара професор веронауке
Крунић Ана професор енглеског језика
Милинковић Бобан професор енглеског језика
Џогаз Надежда професор француског језика
Стојановић Трифуновски Бранка професор ликовне културе

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

Веселиновић Вера Рачуновођа
Јовановић Татјана Благајник
Љубић Ђорђе Домар
Ранић Илија Ложач

Спремачице

Тодосијевић Снежана
Андрић Гордана
Стержињ Јелена
Пауновић Верица,
Алексић Зорица,
Јовановић Јадранка
Илинчић Весна,
Јосивљевић Светлана,
Драгић Верица

Кухиња

Турунџић Николић Јања