Запослени

ПРОДУЖЕНИ БOРАВАК у организацији Министарства просвете


Лекић Бојана наставник  разредне наставе I -1 р/од

Симоновић Весна, наставник разредне наставе I – 1

Биљана Терзић, наставник разредне наставе II – 2

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК у организацији града Београда

Лазовић Зорана, наст. разредне наставе I I – 1 разред
 Бојана Стојић, наставник разредне наставе III – 1и 2

Ивана Баришић, наставник разредне наставе III – 2 и 3

Миљана Васиљевић, наставник разредне наставе I V – 1разред

 Милица Миленковић наст. разредне наставе I V – 2 разред

I – I V РАЗРЕД

Маријана Беднарик,  наставник разредне наставе I – 1
Кнежевић Тања  наставник разредне наставе I – 2
Вања Ристовски,  наставник разредне наставе I I – 1
Ксенија Станојевић,  наставник разредне наставе I I – 2
Мирјана Матковић,  наставник разредне наставе I I I – 1
 Ћурин Нина професор разредне наставе I I I –2

Живојиновић Милена, наставник разредне наставе III -3
  Станковић Тамара наставник разредне наставе I V – 1
 Јасмина Бирман, наставник разредне наставе I V – 2

V – V I I I РАЗРЕД

Бошковић Мирјана професор тит
Пајдић Тамара професор музичког
Павловић Душанка професор биологије
Даница Марковић  професор математике
Вуковић Вељко професор физичке културе
Кликовац Јелена професор физичке културе
Томић Катица професор математике
Опалић Милојка професор српског језика
Вицулин Јована професор српског језика
Радуловић Милијана професор руског језика
Вуколић Мирјана дипломирани историчар
Тинтор Тања професор физике и хемије
Станковић Светлана дипломирани географ
Ступар Дара професор веронауке
Крунић Ана професор енглеског језика
Милинковић Бобан професор енглеског језика
Џогаз Надежда професор француског језика
Стојановић Трифуновски Бранка професор ликовне културе

Војислав Марјановић. професор информатике и тит

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

Веселиновић Вера Рачуновођа
Јовановић Татјана Благајник
Зоран Лазаревић Домар
 

Спремачице


Стержињ Јелена
Пауновић Верица,
Алексић Зорица,
Јовановић Јадранка
Илинчић Весна,
Јосивљевић Светлана,
Драгић Верица

Александра Станимировић

Кухиња

Турунџић Николић Јања