Ђачки парламент

Ђачки парламент

НАШ ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ шк. 2020/21.г.

V I I -1: Марина Тимотијевић, Милош Стевановић

V I I -2: Дуња Даниловић, Софија Милићевић

V I I I -1: Јања Бабић, Дуња Вагић

V I I I -2: Лука Савић, Адријан Сарајлић

ПРЕДСЕДНИК –  Адријан Сарајлић

ПОТПРЕДСЕДНИК –  Дуња Вагић

ЗАПИСНИЧАР –  Софија Милићевић

Седницама школског одбора присуствују:  . Адријан Сарајлић,  Дуња Вагић