Ђачки парламент

НАШ ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ шк. 2022/23.г.

V I I -1 Вања Сарајлић, Милорад Чолић

V I I -2: Дуња Живковић,  Лука Јосивљевић

V I I I -1:  Нина Сремчевић, Исидора Попов

V I I I -2: Василиса Стаменковић,  Миа Вукићевић

ПРЕДСЕДНИК –  Вања Сарајлић

ПОТПРЕДСЕДНИК –  Лука Јосивљевић

ЗАПИСНИЧАР –  Милорад Чолић

Седницама школског одбора присуствују:  . Нина Сремчевић, Исидора Попов