Упис у први разред 22/23

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Поштовани родитељи будућих првака,
У први разред основне школе уписују се деца која до почетка школске године
имају најмање шест и по, а највише седам и по година.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са
Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу
саопштило је да ће упис деце у први разред, бити обављен у периоду од 1.
априла до 31. маја 2022. године, преко доступне услуге е Заказивање
термина за упис и тестирање детета, на порталу еУправа.
Овим путем Вас обавештавамо да од 21.марта можете почети са
заказивањем термина за упис и тестирање детета преко портала еУправа,
односно апликације еЗаказивање. Уколико родитељ/законски заступник
детета нема могућности или из неког разлога не жели да закаже термин
електронским путем, који је уједно и једини могући начин заказивања,
молимо Вас да се обратите овлашћеном лицу, тј.секретару Школе који ће то
учинити уместо Вас.
Дакле, родитељ/законски заступник детета има три могућности:

 1. Да самостално директно преко портала еУправа кроз апликацију
  „еЗаказивање термина за упис и тестирање детета“ изврши
  заказивање термина за тестирање и упис детета (сва питања и
  недоумице у вези са заказивањем термина могу се поставити на
  контакт телефон 011/7350557 Министарства просвете, науке и
  технолошког развоја које овим путем обезбеђује подршку
  родитељима у вези са еЗаказивањем)
 2. Да посредно изврши заказивање, тако што ће потребне податке
  доставити овлашћеном лицу, секретару установе, на мејл адресу
  sekretar.nzoric@gmail.com , које ће потом уностити податке у

апликацију „еЗаказивање термина за упис и тестирање детета“ на
Порталу еУправа

 1. Да посредно изврши заказивање, тако што ће потребне податке
  доставити овлашћеном лицу, секретару установе, на службени
  телефон 065/2882 687 (сваког радног дана 9.00-14.00) које ће потом
  уностити податке у апликацију „еЗаказивање термина за упис и
  тестирање детета“ на Порталу еУправа

Подаци које ће родитељ/законски заступник достављати мејлом или
телефоном овлашћеном лицу школе су:
1) Име, презиме и ЈМБГ детета
2) Име, презиме и ЈМБГ једног родитеља
3) Мејл адреса
4) Контакт телефон

Важна напомена је да родитељи приликом уписа детета не подносе
документа у папирном облику – подаци из матичних књига рођених,
евиденција пребивалишта и здравственог информационог система се
прибављају по службеној дужности, електронским путем. Изузетно ако је
лекарски преглед обављен код приватног лекара, биће потребно да се
лекарка потврда донесе у школу.
Такође, молимо родитеље да уколико су у могућности на упис понесу
потврду о похађању предшколског програма, с обзиром да Школа у
периоду уписа није у могућности да добије званично уверење о томе да је
дете похађало предшколски програма.

Директор Школе
Сава Јерковић